filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Tento projekt považuji za velmi přínosný pro naše děti, které ve svých rodinách neměly tolik podnětů, jako mají jiné děti, a veškeré aktivity,...

více....

Kateřina Pešková, vychovatelka Dd Nová Ves u Chotěboře

Každý člověk potřebuje podporu k tomu, aby se mohl svobodně a tvořivě vyjádřit. A děti z dětského domova této podpory potřebují mnohonásobně...

více....

Lektorka Martina Turková (ze skupiny ANIDĚTI) k animovanému filmu „Ronaldova pouť do středu země“

Práce se znevýhodněnými dětmi mě velmi obohacuje a dává mi hluboký smysl. Naše práce v projektu mi často dělala velkou radost - zvlášť ve...

více....

Lektorka Hana Muchová k hranému filmu Šance starší skupiny z Dd Nová Ves u Chotěboře

alt

Za projekt „Okna do světa“ jsem byla velmi vděčná, jelikož něco podobného jsem si představovala jako smysluplnou a zcela jinou aktivitu pro děti....

více....

Katka Vithová, vychovatelka

Z mé zkušenosti shledávám projekt pozitivně, viděla jsem i skrze přístup dětského domova, že jeho hlavní hodnota je v tom, že se podaří...

více....

Adéla Kaiserová, lektorka a studentka 3. roč. dokumentární tvorby na FAMU

Projekt vnímám jako velmi pozitivní zkušenost pro nás jako lektory. Je to strašně fascinující setkání s mladými lidmi, kteří vnímají film velmi...

více....

Samuel Urbančík, lektor a student hrané režie na FAMU

alt

Pozitiva projektu vidím především v samotné komunikaci s dětmi umístěných v dětských domovech. Nejlépe to vystihuje jedna spontánní odpověď na...

více....

Václav Krejčí - lektor

Myšlenku projektu Okna do světa považuji za mimořádně smysluplnou. Viděla jsem velmi pozitivní dopad na rozpoložení a kreativitu dětí během práce...

více....

Lektoři z DD v Duchcově

Jsme velice potěšeni, že jsme mohli shlédnout výsledek práce žáků naší školy (z DD Nová Ves) v projektu Okna do světa. Filmy byly velmi působivé...

více....

Mgr. Ilona MARKOVÁ ředitelka školy Nová Ves u Chotěboře 114

alt

Každý člověk potřebuje podporu k tomu, aby se mohl svobodně a tvořivě vyjádřit. A děti z dětského domova této podpory potřebují mnohonásobně...

více....

Lektorka Martina Turková z DD Nová Ves u Chotěboře

 

Aktuality