filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Potštejn

6 dětí ve věku 14-18 let

5 jednodenních filmových dílen celou neděli

lektoři: starší studenti FAMU A. Kaiserová (dokument) a S. Urbančík (režie)

1)	Dominik a Pája z Dd Potštejn konzultují s lektorem Samuelem Urbančíkem kompozici
2)	Matěj z Dd Potštejn se učí obsluhovat tágo za pomoci lektora Samuela Urbančíka
3)	Za kamerou Pája, Dominik a Adri radí účastníci z Dd Potštejn, lektor Samuel Urbančík na ně dohlíží
4)	Pája nahrává voiceover, Honza a Dominik jej namlouvají, Hanička režíruje (Dd Potštejn)
5)	Celá skupinka účastníků z Dd Potštejn natáčí exteriéry spolu s lektorem Samuelem Urbančíkem
6)	Honza, Dominik a Matěj z Dd Potštejn dodělávají scénografii lodiček
7)	Za kamerou Hanička z Dd Potštejn
8)	Všech 6 účastníků z Dd Potštejn se učí s lektorkou Adélou Kaiserovou základy střihu
9)	Společná fotka všech šesti účastníků z Dd Potštejn s lektory Adélou Kaiserovou (zcela vpravo) a Samuelem Urbančíkem (zcela vlevo)