filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Písek

6 odpoledních dílen a jedna celodenní

lektoři: T. Vokatá, F. Kyselková, M. Mikl