filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Nová Ves u Chotěboře

Filmové dílny se dělí na 2 skupiny dětí (z důvodu velkého počtu zájemců rozdílného věku)

  • animační: 8 dětí ve věku 8-12 let, 8 jednodenních dílen celou sobotu, lektoři: animátorky K. Knappová a M. Sládková (www.anideti.cz)
  • filmový: 11 dětí ve věku 12-16 let, 6 jednodenních dílen celou sobotu, lektoři: dokumentaristé T. Hlaváček a H. Muchová

Animační dílny pro menší děti v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře vedou dvě úžasné lektory Katka Knappová a Martina Turková, které od roku 2014 vedou animační dílny „Aniděti“ v Praze 6. Obě jsou zkušené profesionálky, Kateřina pracovala v České televizi jako režisérka a scénáristka dokumentů, na FAMU vystudovala fotografii. Martina absolvovala dramatickou výchovu na DAMU a francouzskou a latinskou filologii na Univerzitě Karlově. Pracovala jako metodička a lektorka zážitkových workshopů v Židovském muzeu v Praze, připravovala divadelní projekty pro komunitní školu Zeměkvítek. Pomáhá jim Elektra, šikovná sedmnáctiletá dcera Káti. Aniděti produkují s dětmi na svých dílnách každým rokem velké množství animovaných filmů a filmečků, za zmínku stojí například animované dokumenty „Demokracie dětskýma očima“, „Medvídku, vypravuj“ s pamětnicí Holocaustu Doris Grozdanovičovou, „Viktoria“ o Ukrajince dlouho žijící v Čechách nebo „Ma bisteren“ o romském aktivistovi Čeňkovi Růžičkovi, který se zasloužil o vznik památníku romského Holocaustu. I když se to nezdá, naučit animovat skupinu osmi dětí do jedenácti let, které často mívají poruchy pozornosti, je opravdu docela náročné. Tyto dvě lektorky zvládají takový úkol skvěle!

Lektory skupinky starších filmařů ve stejném domově jsou dokumentaristé Tomáš Hlaváček a Hanka Muchová. Tomáš je absolventem Katedry dokumentární tvorby FAMU. Je to nezávislý dokumentarista, který se zabývá kritickým zachycením současných politicko-sociálních a společensko-kulturních témat. Natočil celovečerní dokumenty „Když máš práci, máš všechno“ o slovenských Romech a „Stadion“ o fanoušcích, kteří se rozhodli opravit stadion vlastníma rukama. Věnuje se tvorbě pro Českou televizi reflektující odvrácenou tvář spotřební kultury a životního stylu. Pro ni natočil například dokumenty „Nová kolekce rychlého štěstí“, „Zadušeni reklamou“, „Vysoká hladina omylu“, „Jsme epicentry zemětřesení“ a „Bydlet proti všem“ o politické straně usilující o řešení bytové nouze rodin s dětmi. Hana po studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy absolvovala bakalářský stupeň na Katedře scenáristiky a magisterský program na Centru audiovizuálních studií FAMU. Životem plnoletých dětí z dětských domovů se zabývala ve svém celovečerním časosběrném dokumentu o plnoletých svěřencích dětského domova „Sbohem děcáku“, který byl promítán v kinech.

Nová Ves - filmařská skupina
Nová Ves - filmařská skupina
2.	Nikolka, Radim a Tomáš (zleva) z Dd Nová Ves u Chotěboře při natáčení hraného filmu o šikaně
1.Účastnice filmového workshopu Natálka z Dd Nová Ves u Chotěboře s lektorem Tomášem Hlaváčkem při natáčení hraného filmu o šikaně
Nová Ves - animační skupina
3.	Nikolka z Dd Nová Ves u Chotěboře při natáčení hraného filmu o šikaně
4.	Natálka z Dd Nová Ves u Chotěboře při natáčení zvuku pro hraný film o šikaně
5.	Účastníci filmového workshopu Radim a Nikolka z Dd Nová Ves u Chotěboře se svým lektorem Tomášem Hlaváčkem
6.	Kristina a Vanesa z Dd Nová Ves u Chotěboře líčí herečku před natáčením hraného filmu o šikaně
1.	Skupina dětí z mladší animační skupiny v Dd Nová Ves u Chotěboře se svými dvěma lektorkami – Martinou Turkovou a Elektrou Knappovou
2.	Děti z Dd Nová Ves u Chotěboře připravují animovaný film „Ronaldova pouť do středu země“
3.	Děti z Dd Nová Ves u Chotěboře animují film „Ronaldova pouť do středu země“
4.	Děvčata z Dd Nová Ves u Chotěboře se učí užívat techniku green screen
5.	Děti z Dd Nová Ves u Chotěboře natáčí pixilaci do filmu „Ronaldova pouť do středu země“
6.	Dopis královny užitý v animovaném filmu „Ronaldova pouť do středu země“ dětí z Dd Nová Ves u Chotěboře