filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Léta 2023 - 2024

V rámci projektu Okna do světa se od roku 2023 a v roce 2024 uspořádaly filmové dílny a workshopy v následujících dětských domovech: DD Nová Ves u Chotěboře, DD Lipová u Šluknova, DD Potštejn a DD Duchcov. Tento projekt přináší dětem v těchto zařízeních možnost seznámit se s filmovou tvorbou a rozvíjet tak své kreativní schopnost

Vyvrcholením akce bude projekce v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí 8. června ve 14 hod,. Chceme zde promítnout nejlepší filmy, které vznikly ve čtyřech dětských domovech především během posledního školního roku, kdy byl projekt významně podpořen Ministerstvem kultury z Fondu národní obnovy v rámci výzvy „Kreativní učení“.

Jistě zde budeme prezentovat hrané filmy „Velký skok“ a „Prozkoumávačka“, které vznikly v Lipové u Šluknova pod vedením Karolíny Peroutkové a Honzy Šolce. Dále výborný animovaný ekothriller „Ronaldova pouť do středu země“ a delší hraný film na téma šikany, oba z Nové Vsi u Chotěboře. Také promítneme filmy, které se v současné době finalizují – v Potštejně se dokončuje hraný film „Neznámo“ na téma přátelství, v Duchcově zajímavá animovaná koláž, v Nové Vsi film o filmu a v Lipové kratinký film o vlkovi z místních lesů. Divákům chceme představit mezinárodně oceněný dokument „Naše sny“ a hraný film „Útěk“ z Kašperských Hor.

Na akci se sjedou děti ze všech domovů, které se projektu v posledním období účastnily. Vzájemně se zde potkají, poznají se, stráví společný čas. Celkem by mělo být přítomných asi sedmdesát dětí a ředitelé či vychovatelé z jednotlivých domovů. Pozvání jsou všichni. Dostanou zde diplomy za úspěšné absolvování workshopů a věřme, že i nějaké věcné ceny od sponzorů. Myslíme si, že tato akce bude zajímavou přehlídkou a vyvrcholením práce za poslední období. V předsálí se navíc budou konat od 10 hodin dopoledne různé animační workshopy pořádané skupinou Aniděti, kterých se budou moci zúčastnit všechny děti, které akci navštíví