filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Dlažkovice

3 víkendy na podzim 2019 + medzinárodní filmový festival tvorby dětí a mládeže do 20 let A-FilmTeensFest

lektoři: T. Reichová a V. Turne