filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Partneři

Školní rok 2023 - 2024:

eufnomkcr

msmt

Odbor médií a audiovize

mkcr

Partneři promítání 8.6.2024 v Praze

kudyznudy