filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Cíle

  • Podpořit AV výchovu dětí a mládeže z DD
  • Rozvinout kritické myšlení a mediální gramotnost účastníků
  • Rozvinout jejich znalosti, schopnosti a talenty prostřednictvím neformálního vzdělávání
  • Naučit je pracovat s poloprofesionální/profesionální digitální AV technikou
  • Pomoci jim nalézt nové možnosti vlastního vyjádření a komunikace
  • Podpořit jejich schopnost práce v týmu a přizpůsobovat vlastní názory potřebám skupiny
  • Posílit sebevědomí a identitu účastníků
  • Zlepšit jejich další klíčové kompetence - např. smysl pro kulturní povědomí a vyjádření, iniciativu apod.
  • Podpořit jejich uplatnění v dalším životě
  • Inspirovat vedení DD v oblasti neformálního vzdělávání do budoucna