filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Kašperské Hory

V Kašperských Horách proběhl workshop od listopadu 2022 do února 2023. 3x dvoudenní dílny (pátek odpoledne + večer a sobota do oběda), 12 účastníků

Teenageři z dětského domova Kašperské Hory pod vedením lektorek Barbory Chalupové (režisérka dokumentu "V síti") a Marie Magdaleny Kochové (absolventka dokumentární tvorby FAMU) vytvořili film "Útěk". "Co kdybychom utekli do Německa?" Krátký hraný film o hledání budoucnosti, přátelství, ale hlavně o tom, že domov a návraty do něj, jsou mnohdy nejhezčí částí naší cesty. Film získal čestné uznání na medzinárodním festivalu tvorby dětí a mládeže A-FilmTeensFest 2023.