filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Do r. 2022

Obecně prospěšná společnost ADONAI FOR PEOPLE vznikla na konci roku 2013. Od roku 2018 se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží z různých skupin a vrstev společnosti prostřednictvím audiovizuální tvorby. Naším hlavním cílem je kultivace stále se vyvíjející filmové a mediální výchovy současné nejmladší generace v mezinárodním kontextu. Jsou pro nás důležité spolupráce se sociálně i jinak handicapovanou a diskriminovanou mládeží a propojení nejmladších s nejstaršími. Organizujeme různé formy filmových workshopů v rámci aktivity Filmteens.cz a promítání pro děti a mládež i důchodce. Všechny aktivity realizujeme v souladu s křesťanskými hodnotami.