filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Reference

Tento projekt považuji za velmi přínosný pro naše děti, které ve svých rodinách neměly tolik podnětů, jako mají jiné děti, a veškeré aktivity, které si mohou vyzkoušet, jsou pro ně příležitostí objevovat, co je v životě baví a kde mají skrytý talent. Oceňuji, že projekt byl dlouhodobý, takže děti mohly vše zažít více do hloubky než při jednorázových workshopech, a že mají za sebou výsledek – společné dílo, k němuž se mohou v budoucnu vracet.

Kateřina Pešková, vychovatelka Dd Nová Ves u Chotěboře

Každý člověk potřebuje podporu k tomu, aby se mohl svobodně a tvořivě vyjádřit. A děti z dětského domova této podpory potřebují mnohonásobně víc. Být součástí tvořivého procesu a moci se podílet na společném díle může představovat kapku, která převáží životní váhu dítěte na stranu důvěry ve svět a v sebe sama. A když ne, tak alespoň kapka pro mediální výchovu, která je těmto dětem dosud v podstatě nedostupná. V tom vidím největší přínos tohoto projektu.

Lektorka Martina Turková (ze skupiny ANIDĚTI) k animovanému filmu „Ronaldova pouť do středu země“

Práce se znevýhodněnými dětmi mě velmi obohacuje a dává mi hluboký smysl. Naše práce v projektu mi často dělala velkou radost - zvlášť ve chvílích, kdy jsem cítila u dětí “flow” a kdy mě jejich energie dobíjela. Pro příště bych možná doporučila dát si na nás všechny menší nároky (zvolili jsme myslím příliš dlouhý formát pro tak specifické podmínky tvorby) - někdy nároky nutné pro dokončení roztočeného filmu vyžadovaly větší disciplinovanost a možná bránily možnostem víc si jen tak hrát s kamerou, klidně i blbnout nebo si zkoušet víc různorodých krátkých tvarů bez nároku, aby “sloužily naší hlavní lince” - bylo zkrátka často velmi těžké udržet motivaci. Rozhodně se mi lépe a efektivněji pracovalo, když byla skupinka dětí menší a mohli jsme k nim mít individuálnější přístup.

Lektorka Hana Muchová k hranému filmu Šance starší skupiny z Dd Nová Ves u Chotěboře

Za projekt „Okna do světa“ jsem byla velmi vděčná, jelikož něco podobného jsem si představovala jako smysluplnou a zcela jinou aktivitu pro děti. Děti byly od samého začátku nadšené. Dětí se nám do projektu přihlásilo mnoho, avšak postupně jsme toto množství museli trochu zredukovat, jelikož se to organizačně nestíhalo. Nastavila se vzájemná pravidla a vše pak fungovalo, tak jak má. Děti si tak mohly vyzkoušet veškerou práci okolo vzniku filmu, učily se pracovat s kamerou, stříhat film, vymýšlet scénář, fotit, a další zajímavé činnosti. Dle mého názoru byl tento projekt úspěšný a přinesl do dětských domovů trochu tvůrčí aktivity a možnosti pro děti se sebe-vyjádřit pomocí médií. Dle mého mínění bude moc fajn, že bude veřejné promítání a ostatní děti tak uvidí, co naše děti dokázaly. A také mě těší samé kladné ohlasy od dětí na celou tuto akci.

Katka Vithová, vychovatelka

Z mé zkušenosti shledávám projekt pozitivně, viděla jsem i skrze přístup dětského domova, že jeho hlavní hodnota je v tom, že se podaří pozitivně nabourat rutinu režimu dětí a podnítit v nich trochu kreativity a ukázat, že když se trochu začnou snažit a seberou odvahu a motivaci, že mohou udělat třeba dokonce i film, a tak pak třeba i cokoliv jiného! Výstupem projektu by pro mě ani nemusel být hotový film špičkové kvality, ale už jen to, že děti věnovaly čas získání úplně nových zkušeností a opustily mnohdy třeba i své komfortní zóny, ukázaly kolektivu své skryté silné stránky a vzájemně utužily vztahy.

Adéla Kaiserová, lektorka a studentka 3. roč. dokumentární tvorby na FAMU

Projekt vnímám jako velmi pozitivní zkušenost pro nás jako lektory. Je to strašně fascinující setkání s mladými lidmi, kteří vnímají film velmi osobitým způsobem a kteří, zejména bez předchozích zkušeností, dokáží velmi rychle pochopit principy filmové řeči. Pozoruji u dětí podobnou vášeň a fascinaci něčím, s čím se v běžném životě nesetkávají. Myslím, že projekt je důležitý, protože něco takového jim slouží i jako skvělý únik z každodenní reality a dobrá příležitost, jak vyplnit volný čas něčím novým, co se mohou naučit.

Samuel Urbančík, lektor a student hrané režie na FAMU

Pozitiva projektu vidím především v samotné komunikaci s dětmi umístěných v dětských domovech. Nejlépe to vystihuje jedna spontánní odpověď na mou otázku: "A jak tě to bavilo?" " Moc ne, ale já ještě nechci končit. Kdy zase přijedete?

Václav Krejčí - lektor

Myšlenku projektu Okna do světa považuji za mimořádně smysluplnou. Viděla jsem velmi pozitivní dopad na rozpoložení a kreativitu dětí během práce v dětském domově a toho si velmi cením

Lektoři z DD v Duchcově

Jsme velice potěšeni, že jsme mohli shlédnout výsledek práce žáků naší školy (z DD Nová Ves) v projektu Okna do světa. Filmy byly velmi působivé a měly mezi spolužáky i učiteli velký ohlas. Určitě to nebyla z vaší strany lehká práce, ale přinesla své ovoce. Děkujeme všem aktérům z řad odborného vedení i organizace projektu, kteří tento zdařilý projekt uskutečnili!

Mgr. Ilona MARKOVÁ ředitelka školy Nová Ves u Chotěboře 114

Každý člověk potřebuje podporu k tomu, aby se mohl svobodně a tvořivě vyjádřit. A děti z dětského domova této podpory potřebují mnohonásobně víc. Být součástí tvořivého procesu a moci se podílet na společném díle může představovat kapku, která převáží životní váhu dítěte na stranu důvěry ve svět a v sebe sama. A když ne, tak alespoň kapka pro mediální výchovu, která je těmto dětem dosud v podstatě nedostupná. V tom vidím největší přínos tohoto projektu.

Lektorka Martina Turková z DD Nová Ves u Chotěboře