filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Myšlenka

Cíle

Ambasadoři

Výstupy PR

Organizátor

Do r. 2022

Léta 2023 - 2024

Kontakt