filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Ronaldova pouť do středu země

  • Film vznikl v Dětském domově: Nová Ves u Chotěboře
  • Štáb: mladší animační skupinka: Tom a Zuzka, Sára a Julča, Miška a Lukáš, Míša a Adam, Niki a Jolana, Elektra Knappová
  • Lektoři: odborné velení: Martina Turková, animátorky K. Knappová a M. Sládková (www.anideti.cz)
  • Délka: 23 minut
  • Synopse:

Děti o svém filmu

Lektoři o vzniku filmu

Při práci v dětském domově je pro lektory samozřejmě pozitivní pocit smysluplnosti, že dětem přináší něco úplně nového, co si dosud ještě nezkusily a nezažily, co vnáší do jejich života nový rozměr a nové perspektivy. Na rozdíl od městských dětí z rodin nejsou děti z dětského domova přehlceny aktivitami. Ve volném čase se tyto děti věnují hodně sportu, ovšem tvůrčí aktivity zůstávají trochu na chvostě. Tím, že projekt trval celý rok, umožňoval jim jednou za měsíc vystoupit z jejich obvyklé rutiny, a děti se vždy mohly těšit, co bude příště. Lektorky zas mohou vidět s odstupem měsíce, jak děti vyrostly, posunuly se, jak zvládají to, co pro ně bylo na začátku obtížné, i jak se prohlubuje vzájemný vztah, což je radost. Celý článek.

Vychovatelé o filmu