filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Brno - Dagmar

8 odpoledních dílen

lektorka: Z. Dubová