filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Skvělá událost v Městské knihovně v Praze 1

Promítání filmů z projektu OKNA DO SVĚTA: Událost v Městské knihovně v Praze 1

V sobotu 8. června se v Městské knihovně v Praze 1 uskutečnila vzácná akce – promítání filmů z projektu OKNA DO SVĚTA, který je zaměřený na filmové a mediální dílny pro dětské domovy. Akce začala ve 14:00 a moderovala ji známá zpěvačka a moderátorka Jana Rychterová, ale byl účasten i fenomenální herec Milan Šteindler. Projekt, který funguje od roku 2019, spojuje dětské domovy a pomáhá dětem rozvíjet své kreativní schopnosti a mediální dovednosti.

V letošním školním roce se projektu účastnily tři dětské domovy: Nová Ves u Chotěboře, Duchcov, Lipová u Šluknova. Bohužel se dětský domov Potštejn akce nemohl zúčastnit kvůli jiné důležité události. Ostatní domovy vyslaly své zástupce, a tak se na promítání sešlo 20 dětí a jejich vychovatelé.

Úvodního slova se ujala moderátorka Jana Rychterová společně s ředitelkou projektu. Přivítaly všechny hosty a představily program promítání, který zahrnoval celkem osm filmů z dvanácti, které byly v posledním školním roce natočeny.

Prvním dětským domovem, který své filmy představil, byla Nová Ves u Chotěboře. Jejich program začal animovaným filmem "Ronaldova pouť do středu Země" a pokračoval filmem o vzniku tohoto animovaného filmu. Třetím promítaným byl hraný film "Šance". Po projekci děti spolu se svými lektorkami vystoupily na pódium a odpovídaly na otázky publika.

Dalším v pořadí byl dětský domov Lipová u Šluknova, který představil své filmy "Prozkoumávačka", "Vlk" a "Velký skok". I zde následovalo povídání s dětmi a lektorkou o jejich zážitcích z natáčení.

Závěrem filmového odpoledne byly promítnuty dva filmy z dětského domova Duchcov: animovaná koláž "Džungálci" a mezinárodně oceněný dokument "Naše sny". Dokument získal koncem roku 2023 Cenu mezinárodní organizace Youth Cinema Network za film z workshopu.

Velký dík patří všem lektorům, kteří děti během projektu vedli a učili je filmovému řemeslu. Zmínění byli například Katka Knappová a Martina Turková z Nové Vsi, Karolína Peroutková z Lipové u Šluknova či Václav Krejčí z Duchcova.

Projekt OKNA DO SVĚTA podpořily Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství a další organizace. Děti a diváci si díky těmto podporám mohli užít bohatý program a odnést si mnoho inspirativních zážitků. Dále velice děkujeme věcným sponzorům dnešního promítání, kteří podpořili děti z dětských domovů a udělali dnešní odpoledne příjemnější a bohatší: Libeřským lahůdkám, Dermacolu, Bombus Energy, Dino Toys, Nakladatelství Albatros Media, Nadaci O2, Nadačnímu fondu ALBERT, Čokoládovně JORDI´S, platformě KUDY Z NUDY a nejlepší zmrzlinárně v Praze „Creme de la Creme“.

Fotografem celé akce byl Šimon Varaus, který zachytil nejen promítání, ale také radostné okamžiky dětí z dětských domovů. Celé odpoledne bylo naplněno kreativitou, zábavou a vzájemným setkáváním, což dalo dětem možnost představit své dovednosti a prožitky širokému publiku.

 Nová Ves u Chotěboře - mladší (Ronaldova pouť do středu Země + film o filmu "Ronaldova pouť) a starší skupina (film Šance")
 Lipová u Šluknova (filmy: Velký skok, Prozkoumávačka, Vlk)
Duchcov - děti z mladší (animační - film Džungálci) a starší skupinky (Naše sny)
Děti z DD Nová Ves u Chotěboře (starší a mladší skupina s lektorkami Kateřina a Elektrou Knappovými a Martinou Turkovou a také vychovatelkami) - natáčí je štáb ČT pro pořad "Zprávičky"
 Milan Šteindler (herec, režisér, scénárista, humorista a pedagog) a Lilly Ahou Král (z týmu Evy Pavlové) předávají diplomy filmařům z Lipové u Šluknova
Moderátorka Jana Rychterová a Zuzana Dražilová - úvod
Moderátorka Jana Rychterová, Milan Šteindler a Lilly Ahou Král (z týmu Evy Pavlové), vlevo vychovatelka z Nové Vsi u Chotěboře Kateřina Pešková s holčičkou Míšou Štochlovou
Milan Šteindler a ředitelka projektu předávají diplomy skupině z Nové Vsi u Chotěboře (v detailu Míša Štochlová)
Lukáš Štochl z Dd Nová Ves u Chotěboře natáčí rozhovor pro pořad ČR "Zprávičky"
 Kristina Buchtelová z Dd Nová Ves u Chotěboře natáčí rozhovor pro pořad ČT "Zprávičky"
Milan Šteindler (herec, režisér, scénárista, humorista a pedagog), Lilly Ahou Král (z týmu Evy Pavlové) a ředitelka projektu "Okna do světa" Zuzana Dražilová
Zleva: Lilly Ahou Král (z týmu Evy Pavlové), Zuzana Dražilová, Milan Šteindler a moderátorka odpoledne Jana Rychterová
Nejmladší lektorka dílen "Okna do světa" Elektra Knappová - vedla animační dílny (spolu s Kateřinou Knappovou a Martinou Turkovou) v Nové Vsi u Chotěboře
Zleva: Štefan Chudík a Daniel Peter z Dd Duchcov
Delikátní catering od Libeřské lahůdky
Delikátní catering od Libeřské lahůdky
Delikátní catering od Libeřské lahůdky

10. 6. 2024