filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Nadace Paní Evy Pavlové uděluje záštitu projektu "Okna do světa"

Manželka prezidenta České republiky, Paní Eva Pavlová, udělila záštitu projektu "Okna do světa"

S radostí oznamujeme, že manželka prezidenta České republiky, paní Eva Pavlová, převzala záštitu nad projektem OKNA DO SVĚTA – filmové a mediální dílny pro dětské domovy. Tato prestižní podpora podtrhuje význam a důležitost projektu, který si klade za cíl rozvíjet kreativní, technické, digitální, sociální i další dovednosti dětí z dětských domovů prostřednictvím filmových a mediálních workshopů.

Oficiální záštitu paní Pavlové obdržel projekt dne 3. června 2024. Za její tým navštívila veřejnou prezentaci filmů z dětských domovů, které vznikly v posledním školním roce, paní Lilly Ahou Král. Promítání se uskutečnilo 8. června v Městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze.

Tato událost představuje významný milník pro projekt OKNA DO SVĚTA, který již pět let nabízí dětem z dětských domovů možnost vyzkoušet si práci s kamerou, střihem videa a dalšími aspekty tvorby audiovizuálního obsahu. OKNA DO SVĚTA jsou známy svou snahou o podporu a rozvoj mladých talentů. Filmové a mediální dílny poskytují dětem nejen technické znalosti, ale také prostor pro seberealizaci, posílení sebeúcty a schopnost týmové spolupráce. Pod vedením lektorů – zkušených profesionálů – mají účastníci příležitost naučit se vyprávět příběhy prostřednictvím moderních médií, což je dovednost, která může mít pozitivní dopad na jejich budoucí život i kariéru.

Paní Eva Pavlová, která je dlouhodobě známá svým zájmem o sociální projekty, vyjádřila podporu tomuto počinu. Její záštita projektu dodává na prestiži a zároveň potvrzuje jeho smysluplnost a důležitost pro společnost. OKNA DO SVĚTA tak i v budoucnu budou pokračovat ve své misi přinášet svět filmové a mediální tvorby těm, kteří ho potřebují nejvíce. A s podporou paní Evy Pavlové získává uznání a nový impuls.

Nesmírně si této podpory vážíme a uděláme vše pro to, abychom i nadále vykonávali naši práci s nadšením a do hloubky. Věříme, že to má smysl. Těšíme se na další příběhy, které děti díky tomuto projektu budou moci vyprávět…

Záštita Evy Pavlové ke stažení

12. 6. 2024