filmové a mediální dílny pro dětské domovy

Džungláci

  • Film vznikl v Dětském domově: Duchcov
  • Štáb: menší animační skupinka
  • Lektoři: M. Tyllerová a V. Krejčí
  • Délka: 10.17
  • Synopse: Film vypráví o tom, co se může stát za zdmi budovy, kde žijí, učí se a řádí divoké děti. A kde i paní učitelka je tak trochu divná...

Děti o svém filmu

Lektoři o vzniku filmu

Michaela Tyllerová a Václav Krejčí

Nabídka zprostředkovat dětem z dětského domova v Duchcově svět animace byla pro nás zajímavou výzvou. Představy o projektu se začaly ujasňovat až během prvních setkání s dětmi. V naší skupince bylo 7-9 dětí ve věku od 7 do 12 let. Děti byly výtvarně velmi zdatné, nicméně s udržením jejich pozornosti a jistou impulzivitou během celého kurzu to bylo horší. Naštěstí nám velmi zkušená paní ředitelka hned na začátku a téměř po celou dobu nabídla spolupráci s vychovatelkami, které se záhy staly nepostradatelnou součástí našich společných sobotních seancí.... Celý článek

Vychovatelé o filmu